เมนูหลัก
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ/คณะทำงาน
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
5 มิ.ย. 2562ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2562 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2306 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
26 เม.ย. 2562ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2562ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
29 ม.ค. 2562ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
18 ธ.ค. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
4 ธ.ค. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
13 ก.ย. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
25 ก.ค. 2561การทดลองตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตรวจไขว้) ระหว่างหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ การทดลองตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตรวจไขว้) ระหว่างหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
5 ก.ค. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3/2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ
4 ก.ค. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
31 พ.ค. 2561ประชุมคณะทำงานทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการด้านการคลังและงบประมาณประชุมคณะทำงานทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
10 พ.ค. 2561ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 3 สำนักร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 3 สำนัก เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ของกระบวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2502 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ
10 เม.ย. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2/2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ
10 เม.ย. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ครั้งที่ 3/2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การ ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
3 เม.ย. 2561หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ของกระบวนการสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติ และกระบวนการประชาสัมพัหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ของกระบวนการสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติ และกระบวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
3 เม.ย. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ครั้งที่ 3/2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
30 มี.ค. 2561หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (กระบวนการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ (MOU))หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (กระบวนการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ (MOU)) วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
28 มี.ค. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503 ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
31 ม.ค. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการฯ หมวด 1 ครั้งที่ 2/2561ประชุมคณะอนุกรรมการฯ หมวด 1 ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
22 ม.ค. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการฯ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561ประชุมคณะอนุกรรมการฯ หมวด 2 ครั้งที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 25614 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
17 ม.ค. 2561หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ จัดประชุมเพื่อพิจารณากระบวนการด้านนิติบัญญัติและข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาการดำเนินการงานของวุฒิสภา วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
12 ม.ค. 2561ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503 ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
15 ธ.ค. 2560ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/2561วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503 ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
10 พ.ย. 2560ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 1503 ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ
13 ก.ย. 2560ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2/2560วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
4 ก.ย. 2560ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2560วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ
20 มี.ค. 2560ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
16 มี.ค. 2560ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/2560วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
24 มี.ค. 2559ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/2559วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
23 มี.ค. 2559ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 1/2559วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
22 ก.ย. 2558ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
25 ส.ค. 2558หมวด 6 การจัดการกระบวนการ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการทบทวนและจัดทำคู่มือสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ครั้งที่ 3/2558วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
24 ส.ค. 2558หมวด 6 การจัดการกระบวนการ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการทบทวนและจัดทำคู่มือสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ครั้งที่ 2/2558วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
22 มิ.ย. 2558การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 6 การจัดการกระบวนการการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2701 อาคารสุขประพฤติ
4 มิ.ย. 2558หมวด 6 การจัดการกระบวนการ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการทบทวนและจัดทำคู่มือสนับสนุนกระบวนการ ตราพระราชบัญญัติวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
4 มิ.ย. 2558หมวด 6 การจัดการกระบวนการ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการทบทวนและจัดทำคู่มือสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ครั้งที่ 1/2558วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
8 เม.ย. 2558การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
27 มี.ค. 2558การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์กรวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
15 พ.ค. 2557ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/2557ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2502 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ
21 เม.ย. 2557ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2502 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ
3 เม.ย. 2557การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์กรประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์กร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ
14 มี.ค. 2557การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 6 การจัดการกระบวนการการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2701 อาคารสุขประพฤติ
27 ก.พ. 2557การอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 โดยคณะที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
21 ก.พ. 2557การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2302 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ - พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
16 พ.ค. 2556ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1205.3/473 เรื่อง เชิญร่วมงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเรียนเลขาธิการวุฒิสภาว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งจะชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
1 พ.ค. 2556Certified FL PMQA 1-6ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์ หมวด 1-6 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 นาฬิกา
19 เม.ย. 2556คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 2)เวลา 9.00 - 12.00 นาฬิกา ให้คำปรึกษาหมวด 3 กับหมวด 5
18 เม.ย. 2556คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1เวลา 9.00 - 12.00 นาฬิกา ให้คำปรึกษาหมวด 1 กับหมวด 5 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ให้คำปรึกษาหมวด 2 กับหมวด 4
ทั้งหมด 47 รายการ